เกี่ยวกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

เราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวของชีวิตในแบบต่าง ๆ ไม่เพียงแค่เรารับฟังและชื่นชมเรื่องราวของผู้สูงอายุ แต่เรายังภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตของทุกคนอีกด้วย มากไปกว่าการให้การดูแลเรื่องทั่วไป เรายังมุ่งเน้นใส่ใจในบริการดูแลผู้สูงอายุและมุ่งมั่นที่จะเป็น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ดีที่สุดในพัทยา โดยเคารพความต้องการการดูแลของแต่ละบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกกับการดำเนินชีวิตในแบบที่ดีที่สุด

เรื่องราวของโฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

ได้แรงบันดาลใจมาจากครอบครัว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา ก่อตั้งโดยครอบครัวหนึ่ง ที่ต้องการสร้างบ้านที่ดีที่สุดและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับคุณมาร์ติน ผู้เป็นคุณพ่อที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คุณมาร์ตินมีอาการบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถพูดหรือเดินได้เลย ในระยะแรกของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ก่อนที่จะมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง คุณมาร์ตินยังคงแข็งแรง เป็นผู้ชายอายุ 75 ปี ที่ทำงานหนักและมองว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะรักษาความมีคุณค่าของเขาไว้ตลอดไป เรารู้ว่าการรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาทำงานได้อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายมากสำหรับเขา ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะทุ่มเทและสนับสนุนเขาในทุก ๆ ทางที่เขาต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจดูแลเรื่องการรักษา การได้รับกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ การสร้างเสริมทักษะสมอง และความรักอย่างมากมาย ตอนนี้คุณมาร์ตินในวัย 78 ปี ได้กลับมาทำงาน สานต่อสิ่งที่เขารัก และยังอุทิศเวลาในทุก ๆ วันเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการที่ บ้านผู้สูงอายุ โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

homerly senior living h-2
senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

Our Value

บริการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยความเคารพและใส่ใจ ให้มิตรไมตรี พร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรม

senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

Our Mission

เพื่อเป็นชุมชนผู้สูงอายุที่ยั่งยืน พร้อมเติมเต็มคุณภาพชีวิตทุกด้านให้แก่ผู้สูงวัย

senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

Our Vision

เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ด้วยความปลอดภัยและห่วงใยเสมอ

เบื้องหลังของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง

ฝ่ายบริหาร

senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

จตุพร พิศาลวาเลิศ

นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความชื่นชอบและรักในธุรกิจที่ทำ

senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

นพ.จิรพันธ์ ชวาลตันพิพัทธ์

อายุรแพทย์อาวุโส

ด้วยความแน่วแนวในการดูแลผู้ป่วย นพ.จิรพันธ์ เป็นแพทย์อายุรศาสตร์ที่ได้รับการฝึกฝนและเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี และยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการดูแลทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรา

สิ่งที่ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง ให้ความสำคัญ

senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

ด้านสุขภาพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเราส่งเสริมด้านการใช้ชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณ ให้ผู้สูงวัยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ

senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

ทางเลือกที่หลากหลาย

เราให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลและเคารพในตัวตนของคุณ เราออกแบบกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อเติมเต็มความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยแต่ละท่าน

senior living,homerly senior living, โฮมเมอร์ลี่ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง,ดูแลสูงสูงอายุ

การเข้าสังคม

เราส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกัน บ้านพักหลังเกษียณที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่ผู้สูงวัยต้องการ

ติดต่อสอบถาม

ช่องทางการติดต่อ

support@homerlyseniorliving.com

โทรศัพท์มือถือ

066-152-2288

โทรศัพท์สำนักงาน

038-111-265

Social Media