บริการของเรา

373325-PBC7GR-523 resize

โฮมเมอร์ลี่ เนอร์สซิ่งแคร์

บริการของเรา

  • รับดูแล..และฟื้นฟูผู้สูงอายุ ( ที่ช่วยตนเองได้ )
  • รับดูแล..และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้
  • รับดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่พิเศษ
  • รับดูแลผู้ป่วยระยะฟักฟื้นที่ต้องการกายภาพบำบัดและฟื้นฟู

บริการรับดูแล ผู้สุงวัย ผู้ป่วย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว สำหรับผู้ที่แข็งแรงและผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพดีและมีความสุข

บริการบำบัดฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลและกรณีที่ญาติหรือผู้ดูแลขาดประสบการณ์ในการดูแลหรือติดภาระ ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยหรือคนที่คุณรักและห่วงใยได้

เราจัดกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ ที่ส่งเสริมให้สุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้แจ่มใส และเห็นคุณค่าในตัวเองในแต่ละวัน ที่ช่วยให้ผู้สูงวัย ไม่เบื่อหน่าย สบายใจกับการอยู่ที่ โฮมเมอร์ลี่

โปรแกรมเพื่อการฟื้นฟูและคืนความสุขให้แก่สุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก ผู้ที่ร่วมในโปรแกรมนี้จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่สดใสแข็งแรงขึ้นทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ ทุกท่านจะได้รับการตรวจประเมินสุขภาพทั้งก่อนและหลังการเข้ารับบริการ

Scroll to Top